Dharma (Sanskriet) of Dhamma (Pali) : een woord met veel betekenissen.

In strikte zin : de leer zoals die door Siddharta Gautama, als “verlicht” mens (Boeddha) werd geopenbaard, meegedeeld, uitgelegd.

In bredere zin : de discussies, gesprekken die later rond de leer werden gevoerd, ook : de gesprekken die wij nu nog samen voeren met elkaar over de leer van Boeddha, kunnen we als ‘Dharma’ omschrijven.

Nog ruimer : alles wat op iemands levensweg gebeurt en hem of haar iets fundamenteels leert over zijn of haar leven. Misschien net daarom betekent Dharma of Dhamma in een bepaalde kontekst gewoon : de waarheid.