Nederlandstalige bibliografie

 • Rech, Roland Yuno  Zenmonnik in het westen: gesprekken over leven en meditatie
  Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer 1997, ISBN 9020251643
 • Maex, Edel  Een kleine inleiding in het boeddhisme
  Uitgeverij Lannoo, Tielt 2005 – ISBN 9020963066
 • Suzuki, Shunryu  Zen-begin
  Uitgeverij Ankh-Hemes, Deventer 1976, ISBN9020245538
 • Tydeman, Nico  Het Temmen van de os
  Asoka, Rotterdam 2004, ISBN 9789056701048
 • Dhammaketu (Wilfried De Vlieghere)  Boeddha NU
  Asoka, Rotterdam 2012, ISBN 9789056702625
 • Nhat Hanh, Thich  Het hart van Boeddha’s leer
  Altamira-Haarlem, 1998, ISBN 9789069639055
 • Nhat Hanh, Thich  In de voetsporen van de boeddha: een inwijding in het boeddhisme in al zijn menselijkheid
  Altamira-Becht BV, 2006, ISBN 9069637073
 • Landaw, Jonathan en Bodian, Stephen  Boeddhisme voor Dummies
  Pearson Education Benelux 2004, ISBN 9789043008143
 • Hannes, Tom  Zen of het konijn in ons brein
  Witsand uitgevers, Gent 2009, ISBN 9789490382001
 • Goetghebeur, Frans  Wakker worden met Boeddha
  Davidsfonds, Leuven 2006, ISBN 9077942327
 • Anbeek, Christa  Zin in zen
  Uitgeverij Asoka, 2003, ISBN 905670901
 • Drs. de Breet, Jan en Prof. dr. Janssen, Rob Aldus sprak de Boeddha
  Asoka, 2007, ISBN 9789056701680
 • Armstrong, Karen  Boeddha
  Balans,  Amsterdam  2001
 • Schumann, Hans Wolfgang  De historische Boeddha
  Asoka, Nieuwerkerk a/d IJssel 1998
 • Yuno kusen De kai (de voorschriften)
 • Rech, Yuno, Klassieke Zen Bibliotheek nr. 1, Sunyata en anatman
  Ho Sen Dojo Antwerpen
 • Rech, Roland Yuno Klassieke Zen Bibliotheek nr. 2, Innen – de geconditionneerd samengestelde productie
  Ho Sen Dojo Antwerpen 2007
 • Rech, Roland Yuno  Klassieke Zenbiblioheek nr. 9, Het achtvoudige pad
  Ho Sen dojo Antwerpen 2008
 • Nhat Hanh, Thich Adem is bewustzijn (vert. en comm. Anapanasati sutra)
  Asoka 1999
 • Nhat Hahn, Thich Leven in aandacht (vert. en comm. Satipatthana sutra)
  Asoka  2002
 • Jan de Breet Rob Janssen  Aldus sprak de Boeddha (een bloemlezing uit de Pali-Canon)
  Asoka 2007, ISBN 9789 5670168
 • Koster, Frits  Het web van wijsheid: inleiding tot de abhidhamma
  Asoka 2005, ISBN 9789056701062
 • Prajnaparamita (Hannya Shingyo, Diamantsoetra…), Madhyamaka (Nagarjuna)
 • Rech, Roland Yuno  Klassieke Zenbibliotheek 8, de zes paramita’s
  Ho Sen dojo Antwerpen 2008
 • Yuno kusen  Hannya Shingyo (Yuno Rech, Taisen Deshimaru en Dogen Kigen)
  Ho Sen dojo Antwerpen
 • Hixon, Lex De Moeder van alle Boeddha’s – overdenkingen bij de Prajnaparamitasoetra
  Maitreya  Uitgeverij, Emst 2003
 • Nhat Hanh, Thich Vorm is leegte, leegte is vorm (Hannya Shingyo)
  Zen-uitgeverij, Lautzerath
 • Soeng, Mu De Diamantsoetra
  Maitreya Uitgeverij, Emst, 2002
 • Vimalakirtisoetra
 • Yuno kusen De Vimalakirti Nirdesa sutra, in 5 delen
  Ho Sen dojo Antwerpen
 • Lotussoetra
 • De Drievoudige Lotussoetra
  Servire, Utrecht 1996
 • Niwano, Nikkyo  Hedendaagse Boeddhisme – een moderne interpretatie van de Lotus Sutra, Sevire
  Katwijk, 1996
 • Rech, Roland Yuno   Stances du milieu par excellence – Nagarjuna
  Editions Yuno Kusen 2012, ISBN 9782952550765 :Een goede inleiding (in het Frans) tot de “Verzen van het midden” van Nagarjuna
 • Rech, Roland Yuno Manuel de méditation Zen: d’après les enseignements de Maître Dogen
  Editions Yuno Kusen, 2012, ISBN 9782952550796
 • Rech, Roland Yuno  Zazen Yojinki: recommandations pour la pratique de la méditation de Maître Keizan
  Editions Yuno Kusen, 2010, ISBN 9782952550741
 • Pine, Red (“pen-name” voor Porter Bill)  Bodhidharma:De oorsprong van Zen (vertaling oorspronkelijke Chinese teksten van Bodhidharma)
   Karnak, Amsterdam, 1993, ISBN 9063500572
 • Sosan, Shinjinmei: Merzel, Dennis Genpo Het oog slaapt nooit
  Ankh-Hermes, Deventer, 1993
 • Merzel, Dennis Genpo  De weg van de mens: Zen en het pad van de bodhisattva
  Asoka, 2007, ISBN 9789056701741
 • Klassieke Zen Bibliotheek nr. 8, Shinjinmei
  Ho Sen Dojo Antwerpen, 2008
 • Eno, Platformsoetra:Yuno Kusen: De Platformsoetra
   Ho Sen dojo Antwerpen
 • Wong, Mou-Lam  De soetra van Hui-neng: Platform Sutra
   Ankh-Hermes, Deventer, 2001, ISBN 9020219782
 • Yoka Daishi, Shodoka Klassieke Zen Bibliotheek nr. 3, Shodoka
  Ho Sen Dojo Antwerpen, 2007
 • Sekito: Yuno Kusen: Sandokai (commentaar van Y. Rech en T. Deshimaru)
  Ho Sen dojo Antwerpen
 • Suzuki, Shunryu Stromend in het donker: Zenlezingen over de Sandokai (een traditioneel zengedicht van zenmeester Sekito Kisen – 8ste eeuw)
   Asoka, 2001, ISBN 9056700545
 • Suzuki, Shunryu  Niets is zo: De kern van zen
  Uitgeverij Ankh-Hermes Deventer, 2002, ISBN 9789020252262
 • Suzuki, Shunryu Zen mind Beginners mind: Informal talks on Zen meditation and practice
  Weatherhill New York – Tokyo, 1970, ISBN 0834800799
 • Tozan: Yuno Kusen: Hokyo Zanmai (commentaar van Y. Rech en T. Deshimaru)
  Ho Sen dojo  Antwerpen
 • Yuno Kusen Wanshi Shogaku, Aanwijzingen voor de beoefening, deel 1 en 2
  Ho Sen dojo  Antwerpen
 • Leighton, Taigen Dan Vruchtbare leegte, de stille verlichting van meester Hongzhi
  Altamira-Becht, Haarlem
 • Yuno Kusen: Huang Po: De Leer van de Ene Geest
  Ho Sen dojo Antwerpen
 • Yuno Kusen Hyakujo Ekai: De Essentiële Poort tot de Waarheid door het Onmiddellijke Ontwaken, deel 1 en 2
   Ho Sen dojo Antwerpen
 • Yuno Kusen Bodaishin
  Ho Sen dojo Antwerpen
 • Yuno Kusen Dogen Kigen, deel 1: Bodaisatta Shishobo, Eihei Shingi, Kain-In zanmai
  Ho Sen dojo Antwerpen
 • Yuno Kusen Dogen Kigen, deel 2: Genjokoan
  Ho Sen dojo Antwerpen
 • Klassieke Zen Bibliotheek nr. 4, Shushogi
  Ho Sen Dojo, Antwerpen, 2008
 • Klassieke Zen Bibliotheek nr. 6, De acht satori’s van een groot mens
  Ho Sen Dojo, Antwerpen,   2008
 • Dogen Schatkamer van het Oog van de Ware Leer (vert. en toelichting van B. Koole),
  Kosmos-Z&K uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 1997
 • Dogen, Zenji  Shobogenzo Zuimonki en Fukanzazengi: Juwelen uit de schatkamer van de dharma en univers. aanbeveling voor de beoefening van zazen
  Asoka Rotterdam 2001, ISBN 9056700626
 • Maezumi,Taizan  Je leven waarderen: De essentie van zenbeoefening (Genjo-koan, Fukanzazengi)
  Asoka Rotterdam 2005, ISBN 905670107
 • Menzan Klassieke Zen Bibliotheek nr. 5, Jijuyu Zanmai
  Ho Sen Dojo Antwerpen, 2008.
 • Deshimaru, Taisen La pratique du zen
  Editions Albin Michel, 1981, ISBN 9782226012876
 • Deshimaru, Taisen Zen et vie quotidienne: la pratique de la concentration
  Editions Albin Michel, 1985, ISBN 9782226022479
 • Deshimaru, Taisen  L’anneau de la voie zen
   Editions du relié, 1983, ISBN 9782914916790
 • Deshimaru, Taisen en Coupey Philippe Le rugissement du lion: zen rinzai et soto zen
   Editions du rocher, 1994, ISBN 226801238 X
 • Sawaki, Kôdô  Le chant de l’éveil: Le Shôdôka commenté par un maître zen
   Albin Michel, 1999, ISBN 2226107274
 • Rech, Roland Yuno  De Bouddha en patriarches: d’après le Denkõ Rõku de Maître Keizan
  Editions Yuno Kusen, 2002, ISBN 2951549059
 • Rech, Roland Yuno Le zen des patriarches: d’après le Denkõ Roku de Maître Keizan -Volume II: de Buddhamitra à Kanadeva
  Editions Yuno Kusen, 2003, ISBN 2951549067
 • Rech, Roland Yuno Le miroir de Bouddha: d’après le Denkõ Roku de Maître Keizan – Volume III: de Ragorata à Hannyatara
   Editions Yuno Kusen, 2004, ISBN 2951549075
 • Rech, Roland Yuno La voie de l’oiseau: d’après le Denkõ Roku de Maître Keizan – Volume IV: de Bodhidharma à Maître Yakusan
  Editions Yuno Kusen, 2005, ISBN 2951549083
 • Rech, Roland Yuno  Aux origines du Zen Sõtõ: d’après le Denko Roku de Maître Keizan – Volume V: de Maître Ungan à maître Taiyõ Kyõgen
  Editions Yuno Kusen, 2006, ISBN 2951549091
 • Rech, Roland Yuno  Le vent pur: d’après le Denko Roku de Maître Keizan – Volume VI: de Tõshi Gisei à Maître Ejo
  Editions Yuno Kusen, 2007, ISBN 978295250703
 • Cleary, Thomas Aandachtige geest
  Ankh-Hermes, Deventer, 2000
 • Sheng-yen, Volmaakte verlichting
  Asoka, Nieuwerkerk a/d Ijssel, 1999
 • Nagarjuna Verzen uit het midden (mulamadhyamika kartrika)  vertaald en becommentarieerd door Stephen Batchelor
  Asoka Rotterdam 2001
 • Rhenpo Tsültrim Gyamtso Rinpoche De zon van wijsheid, Onderricht over Nagarjuna’s De fundamentele wijsheid van de Middenweg
  Asoka 2006, ISBN 9056701436
 • Ricard, Matthieu en Revel Jean-François De monnik en de filosoof
  Asoka 1997, ISBN 9056700200
 • Elders Fons Humanisme en Boeddhisme, Een paradoxale vergelijking
  ASOKA/VUB PRESS 2000, ISBN 9054872578
 • Batchelor Stephen Bekentenis van een boeddhistisch atheïst
  Asoka 2011, ISBN 9789056702670
 • David Brazier Bouddhism is a Religion – You can believe it
  Woodsmoke Press 2014, ISBN 9780993131707
 • Prof. dr.Dessein, Bart –  Prof. dr. Heirman, Ann  Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap : een inleiding tot geschiedenis, filosofie en kloosterleven
  Gent Academia press, 2005, ISBN 9038207034
 • Drs. Hoogcarspel, Erik – Nagarjuna Grondregels van de filosofie van het midden, uit het Sanskrit vertaald, ingeleid en becommentarieerd
  Olive Press, 2005, ISBN 9077787046
 • Prof. dr. Harvey, Peter   An introduction to buddhist ethics: foundations, values and issues
  Cambridge University Press, 2000 – ISBN 9780521553940 Hardback of ISBN 9780521556408 Paperback
 • Prof. dr. Walpola Rahula Wat de Boeddha onderwees  Uitgeverij Karnak, Amsterdam 1974 – ISBN 9063500483
 • Drs. de Breet, Jan en Prof. dr. Janssen, Rob  De verzameling van korte teksten:tweedelige vertaling uit het Pali deel 1: Sutta-Nipata en Dhammapada  ISBN 978905670836 ; deel 2: Khuddaka-Patha, Udana, Itivuttaka, Cariyapitika
  Asoka 2002/2007, ISBN 9789056700881
 • Drs. de Breet, Jan en Prof. dr. Janssen, Rob  De verzameling van middellange leerredes: Majjhima-Nikaya – driedelige integrale vertaling uit het Pali – 152 middellange leerredes die aan de historische Boeddha worden toegeschreven
  Asoka 2004/2005, ISBN deel 1: 9789056700966 ; deel 2: 9789056701024 ; deel 3: 9789056701093
 • Drs. de Breet, Jan en Prof. dr. Janssen, Rob  De verzameling van lange leerredes: De Digha-Nikaya – integrale vertaling uit het Pali – lange leerredes aan de historische Boeddha toegeschreven
  Asoka 2001, ISBN 9789056700614
 • Drs. de Breet, Jan en Prof. dr. Janssen, Rob  De verzameling van thematisch geordende leerredes: driedelige vertaling uit het Pali
  thematisch geordende leerredes van de historische Boeddha – Het deel der verzen: ISBN 9789056702298 ; Het deel der oorzaken: ISBN 9789056702304 ; Het deel der geledingen: ISBN 9789056702311 – Asoka