Welkom2024-01-22T14:40:24+01:00

Welkom op de site van Zenboeddhistisch Centrum ‘Wolk en water’

Zenboeddhistisch Centrum Wolk en Water heeft tot doel de gelegenheid te bieden Soto Zen te beoefenen naar het onderricht van Meester Taisen Deshimaru (1914-1982).
De beoefening wordt aangeboden in de dojo’s van Brugge en Oostende.
Beide dojo’s zijn lid van de Belgische Zen Vereniging (BZV), de Internationale Zen Vereniging (AZI) en de Association Bouddhiste Zen d’Europe (ABZEN) en de Boeddhistische Unie van België (BUB).
Als erkend lid van de BUB onderschrijven wij het Ethisch en deontologisch charter die zij opstelden. De volledige tekst kan geraadpleegd worden op Ethisch en deontologisch charter – U.B.B. – B.U.B. (buddhism.be)

Onze door de BUB opgeleide vertrouwenspersoon is Georges Drieghe – 0489 40 37 38 – georges.drieghe<at>hotmail.com
Hij is het eerste aanspreekpunt bij twijfels over inbreuken op het Ethisch en deontologisch charterIn voorkomend geval zal hij de Raad Van Bestuur over de kwestie interpelleren.

Een tekst van de AZI (Association Zen Internationale) over het mediteren in groep :

“De spiritualiteit legt het accent op de collectieve beoefening, het samenzijn.
We groeien samen, we leren onze angsten, twijfels en verlangens zien.
De anderen worden een kostbare spiegel van onze vorderingen op de weg van Boeddha.
Bovendien heeft het samen zazen beoefenen in een dojo of een groep een erg motiverend en bemoedigend effect.
Zoals meester Deshimaru het zei :
‘Het is zoals het verschil tussen een vuur gemaakt van één houtstronk of van meerdere.
Het tweede vuur zal ons langer warm houden.’
Ten slotte is het terugkeren naar een gevoel van gemeenschap, in een steeds meer individualistische samenleving waarschijnlijk één van de beste oplossingen voor een betere toekomst.”

2024 (wensen van Patrick Pargnien)

Deze beweging van het ene jaar naar het andere, die als een cirkel ronddraait en zich eindeloos herhaalt, kunnen we ervaren als een eeuwige herstart of als een eeuwige nieuwheid waar noch het verleden verblijft noch de toekomst bestaat.

Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat noch het oude, noch de projecties in een hypothetische toekomst de plaats innemen van, of de realiteit van het huidige leven absorberen.
Ons leven is niets anders dan beweging, van het ene moment naar het andere, en het kostbaarste wat we hebben is het innerlijke vermogen om ons intiem af te stemmen op de eeuwigheid van het heden.

Vanaf deze aarde, vanuit deze enorme ruimte die het heden is, kan het licht van de intelligentie van het hart onthuld worden.
In dit licht ligt het kostbaarste wat we te bieden hebben, om uit te delen aan onszelf en aan anderen, als “medicijn”voor deze steeds meer lijdende wereld in crisis: “onze” bewuste en liefdevolle aanwezigheid.

Ik hoop met heel mijn hart dat dit licht, elke stap die we zetten op het pad van het bestaan zal verlichten en dat het een bron van inspiratie zal zijn voor alle wezens, zodat deze wereld tot rust kan komen en aan wijsheid kan ‘winnen’.
Ik wens jullie (ons) toe een bewuste en liefdevolle aanwezigheid te cultiveren, en moge dit jaar gevuld zijn met de energie, wijsheid en vreugde van het hart terwijl we reizen op het Pad dat we delen.

In de diepte van het Zijn
Is er een bodem, een compost
Of eerder
Een plek van welkom
Waar de welwillende Aanwezigheid zich manifesteert
Degene die naar ons lacht
Het pad van alle mogelijkheden
Vanuit het hart, Patrick

Ce mouvement, de passage d’une année à l’autre, qui tourne comme un cercle, indéfiniment, se répétant sans cesse, nous pouvons le vivre comme un éternel recommencement ou comme une éternelle nouveauté où ni le passé ne demeure et ni le futur n’existe.

C’est-à-dire de veiller à ce que ni l’ancien, ni les projections vers un hypothétique futur prennent la place, absorbent la réalité de la vie présente.
Notre vie n’est que mouvement, passage d’un instant à l’autre et ce que nous avons de plus précieux est cette capacité intérieure de nous accorder intimement à l’éternité du présent.

De cette terre, de ce vaste espace qu’est le présent, peut se révéler la lumière de l’intelligence du cœur.
Au sein de cette lumière réside ce que nous avons de plus précieux à offrir, à dispenser pour nous-même, aux autres, comme «médicament» à ce monde en crise qui est de plus en plus souffrant : «notre» présence consciente et aimante.

Je souhaite de tout coeur que cette lumière éclaire chaque pas que nous posons sur le chemin de l’existence et qu’elle soit une source d’inspiration pour tous les êtres pour que ce monde puisse s’apaiser et «gagner» en sagesse.
Je vous(nous) souhaite de cultiver la présence consciente et aimante, et que cette année soit habitée par l’énergie, la sagesse et la joie du cœur pour cheminer dans la Voie que nous partageons.

 

Au fond de l’Etre
Existe une terre, un terreau
Ou plutôt
Un lieu d’accueil
Où se manifeste la Présence bienveillante
Celle qui nous sourit
Le Chemin de tous les possibles

De cœur à cœur, Patrick

Over ons

Wij zijn boeddhistisch geïnspireerd. We vinden onze wortels in de Chinees/Japanse zentraditie, maar we streven geen exclusieve patronen of denkbeelden na. We voelen ons daarin gesteund door de Boeddha zelf, die ieder mens aanzette tot onderzoek en niets zomaar op basis van gezag te aanvaarden.

Er is in onze dojo geen enkele dwang tot wat dan ook – we nodigen enkel uit en delen onze praktijk. De aanwezigen onderzoeken zelf, hopelijk zonder vooroordelen – pro of contra – wat het in hen teweeg brengt.

Gassho.

Jackie, Ivo, Luc en Joke

Woorden !

De weg kan niet in taal worden uitgedrukt.

want zij kent

geen gisteren geen morgen

geen vandaag

de sneeuw valt

elke vlok

komt op zijn eigen plaats terecht

In kracht kan zwakte schuilen

in zwakte geen kracht

Door in aandacht te leven zul je ervaren dat er zelfs nog meer redenen bestaan om gelukkig te zijn dan je dacht.

Niets bestaat louter onafhankelijk vanuit zichzelf. Een bloem kan niet alleen bestaan. Een bloem kan slechts “interzijn” met de zonneschijn, de regen en de aarde.

Onze adem brengt lichaam en geest samen, zodat wij werkelijk levend kunnen zijn, werkelijk aanwezig in dit leven.

Doe niets dan komt het,

Ga op zoek dan is het weg

Weet jij wat het is?

Ons lichaam omvat de hele kosmos

Eerstvolgende activiteiten

Wekelijks

5 maart 2024
7 maart 2024
10 maart 2024

Niet-wekelijks

Nothing from 3 maart 2024 to 3 september 2024.

Recente berichten

Go to Top