Geschiedenis van onze sangha2017-02-16T23:15:32+01:00

Waar is onze meditatiegroep te situeren binnen de vele Boeddhistische stromingen?
Toen Boeddha nog leefde, was het eenvoudig : er was slechts één sangha (groep van beoefenaars van de “weg”). Alhoewel, ook tijdens het leven van Boeddha was reeds een eerste afscheiding. Vandaag bestaan vele “sangha’s”, die naast elkaar of met elkaar de “weg” beoefenen. We spreken dan ook liever niet van afscheidingen of afscheuringen.

Go to Top