Wekelijkse groepmeditatie in Oostende

Iedere donderdagavond van 19u30 tot 21 u

“DE LOFT”
 Prana-studio
Jules Peurquaetstraat 15
8400 Oostende

Van 19.30 tot 20.00 uur doen we eerst enkele voorbereidende/ontspannende lichaamsoefeningen gevolgd door 2 x een door stapmeditatie onderbroken zitmeditatie.

Bijdrage
8 € per sessie of 30 € per maand (uitkeringsgerechtigden/studenten: 6 € per sessie en 24 € per maand).
Graag gepast geld meebrengen of indien liever geen contact met cash geld is er ook de mogelijkheid om over te schrijven op volgend rekeningnummer:

VZW Zenboeddhistisch Centrum Wolk en Water
BE26 0013 5250 3029

Gezien de omslachtigheid in dit geval graag per maand betalen met de vermelding van naam en maand _/!\_

We verwelkomen vanaf 19u30 en ronden af om 21u30
Na de meditatie wordt er vrijblijvend thee aangeboden en is er de mogelijkheid tot gesprek
Voor wie niet vertrouwd is met zazen of meditatie in het algemeen :
graag vooraf contact nemen met Joke of Luc op 059 430 887

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Wie zijn wij?

De activiteiten van de dojo worden begeleid door Joke Vanzandweghe (zen-boeddhistisch non) en Luc Devos (zen-boeddhistisch monnik).

Zij beoefenen ruim 20 jaar de zen-boeddhistische praktijk onder begeleiding van hun leraren, de zenmeesters Roland Yuno Rech en Patrick Pargnien.

Beiden volgden de opleiding Post-Graduaat Boeddhistische Filosofie en Ethiek.

De dojo is lid van de Belgische Zen Vereniging (BZV) en officieel erkend door de Boeddhistische Unie van België (BUB), de Internationale Zen Vereniging (AZI) en de Association Bouddhiste Zen d’Europe (ABZEn).
Zen Dojo Oostende “Wolk en Water” is geaffilieerd met “Nuage et Eau- Centre de méditation Zen“ en de sangha van Zenmeester Patrick Pargnien

Contacteer ons gerust indien u op ons een beroep wil doen in het kader van zen-boeddhisme.

“Er is géén weg naar geluk – geluk is de weg”
Uitspraak toegeschreven aan Boeddha – maar hij heeft er geen copyright op genomen :-)

Verdere activiteiten

Naast de wekelijkse groepsmeditatie engageren wij ons ook in verschillende samenwerkingsprojecten.

Daarnaast zijn er ook de sesshins, lezingen, e.d. over zen en boeddhisme die door onze zusterorganisaties of andere instellingen worden voorgesteld. Meer informatie hierover vindt u onder Activiteiten.