Deshimaru Taisen (1914-1982)

Stichter van de sangha waartoe de groep van Oostende behoort en leraar van Roland Yuno Rech. Ontevreden met wat het zakenleven van zijn vader, het devote boeddhisme van zijn moeder en andere filosofische studies hem boden kwam hij in contact met het zen onderricht van de revolutionaire meester Kodo Sawaki.

Tijdens één van zijn eerste gesprekken vroeg de jonge Deshimaru aan Kodo Sawaki waarom hij zazen deed. “Om niets!” was het antwoord. Deshimaru was perplex en geïntrigeerd en zou zijn verdere leven de praktijk en het onderricht van Sawaki trouw blijven. “Mushotoku”, de belangloze praktijk, zou de kern van zijn eigen onderricht worden. Sawaki wilde niet dat Deshimaru tempelmonnik werd en drong erop aan de beoefening van zazen te integreren in het dagelijkse leven.

In 1965 vroeg Sawaki op zijn sterfbed aan Deshimaru om als eerste monnik de echte zen- praktijk naar Europa te brengen. Hij droeg de zorg voor zijn familie over aan zijn oudste zoon en nam zonder plan, zonder steun en zonder fondsen de Trans Siberische trein naar het Westen.

In 1967 kwam hij in Frankrijk aan en betrok een kamer in het magazijn van een dieetvoedingszaak in Parijs. Hij voorzag in zijn beperkte noden door shiatsu-massage te geven en gaf ook voordrachten die het traditionele zen onderricht toegankelijk maakte voor de westerse beoefenaars. Die groeiden in snel tempo aan.

Tot zijn dood in 1982 gaf Deshimaru zijn tijd en energie volledig aan de beoefening en het onderricht van de zen. Onder zijn impuls werden in heel Europa zencentra opgericht en ontstond de eerste grote zentempel van Europa, de Tempel van  “la Gendronnière” nabij Blois, in Frankrijk. Veertig jaar na het begin van zijn missie organiseerde de Japanse soto-school in deze tempel een groot eerbetoon aan hun eerste vertegenwoordiger op Europese bodem.

Net zoals Bodhidarma 1500 jaar geleden de beoefening van de zen van India naar China bracht en Dogen 800 jaar geleden de zen introduceerde in Japan, zo bracht meester Deshimaru het onderricht van de Boeddha naar het Westen (Europa). Zijn geest leeft voort in het onderricht van zijn opvolgers en in de praktijk van elke beoefenaar.

Zen is very simple to practice, yet very difficult to understand.
Efforts and perseverance are required – like in life.
By simply sitting, without looking for any goal or any personal benefit,
if your posture, your breathing and your state of mind are in harmony,
you will understand the true Zen,
you will understand the buddha’s nature.
Taisen Deshimaru