Roland Yuno Rech (°1944)

Onze sangha wordt geleid door zenmeester Roland Yuno Rech (° 1944). Hij was een naaste discipel van Taisen Deshimaru, waarover later meer.

Roland Yuno Rech studeerde aan het ”Institut des Sciences Politiques de Paris” en het” DESS de Psychologie Clinique de l’Université de Paris VII”. Na een wereldreis ontdekte hij in een tempel in Kyoto de praktijk van de zen. Hij besloot naar Parijs terug te keren om er het onderricht te volgen van meester Deshimaru. Hij was zijn leerling van 1972 tot aan diens dood in 1982. Op aanraden van zijn meester hernam hij zijn activiteiten als kaderlid in de industrie. Op die manier kon hij in zijn dagelijkse leven de zen praktijk ervaren in de economische en sociale wereld.

Sinds de dood van Deshimaru wijdt hij zich voornamelijk aan de praktijk en het onderricht van de zen. Dit doet hij in de schoot van de “Association Zen Internationale”, waarvan hij tot 1994 de voorzitter was ; van 2009 tot 2012 abt van de tempel “La Gendronnière” in Frankrijk. Hij is abt van de zen-tempel Gyobutsuji in Nice. Zijn sangha is verenigd in de ABZE (“Association Bouddhiste Zen d’Europe”). Hij begeleidt sesshin’s (meditatiestages) over heel Europa en o.a. ook drie keer per jaar in België in Godinne.

Roland Yuno Rech ontving de Shiho (de overdracht van meester op leerling) van Meester Renpo Niwa zenji in de tempel “Eihei-ji”, hoofdtempel van de  Soto Shu  in Japan. De Soto Shu is het hoogste orgaan binnen de Soto-lijn van het zenboeddhisme. Leerlingen die zowel Taisen Deshimaru gekend hebben en Roland Yuno Rech kennen, zijn het er over eens dat Roland zeer getrouw de visie van Taisen overbrengt en belichaamt.

Hij heeft veel boeken geschreven, waarvan slechts een paar in het Nederlands zijn vertaald.

De sangha van Roland wordt beschouwd als een verderzetten van de Sangha van Taisen Deshimaru. Met andere woorden, wij voelen ons leerling van Taisen Deshimaru, ook al hebben op dit moment velen van ons hem nooit persoonlijk gekend.

Naast de wijsheid van Roland volgen we ook het onderricht van zijn dharma-opvolger Patrick Pargnien, verantwoordelijk voor de dojo van Bordeaux. Naast zijn functie als zenmeester (hij kreeg de formele bevestiging en overdracht van Roland) is Patrick in het dagelijks leven werkzaam als psychologisch- en stemtherapeut.

Ook Patrick begeleidt verschillende sesshin’s in België

Zazen beoefenen is het ego opgeven en onze onderlinge afhankelijkheid en solidariteit met het hele universum verwezenlijken.
Het betekent zijn zuivere en vrije natuur verwezenlijken in harmonie met het hele universum,
zonder de waarheid te zoeken en zonder de illusies te verwerpen.
Het betekent het ontwaken uit de eigen illusies en zichzelf ontdekken en begrijpen.

Roland Yuno Rech