Na voorlezing en goedkeuring van het financieel verslag van het werkingsjaar 2017 van onze vereniging “Zen Dojo Oostende”, hebben we in gezamenlijk overleg beslist om de ‘Dana 2017’ te schenken aan de vzw Aropa.
In haar dankwoord verwijst de voorzitter van de vzw ‘Aropa’ naar de doelstelling die als volgt omschreven wordt:

Doelstelling:

Het project tegen armoede focust zich dus op crisishulp voor gezinnen met kinderen. We werken onafhankelijk van officiële instanties die structurele hulp bieden. Externe, erkende en neutrale organisaties —die reeds werken rond welzijnsproblematiek en aan thuisbegeleiding doen—signaleren mogelijke kandidaten voor onze steun. Zij maken ons attent op tussenkomsten van diegenen die door alle mazen van het net glippen en voor wie onmiddellijke hulp geboden is. Deze hulp bieden we volstrekt anoniem.
Bv. voor een kleine ingreep als de ouders met de ziekteverzekering niet in orde zijn; voor een scoutskamp dat het kind gedurende de vakantieperiode uit een sociaal isolement haalt; voor een treinabonnement als de moeder van een hiv-kind de verplaatsing naar het Tropisch Instituut in Antwerpen amper van haar minimuminkomen kan betalen.
Andere tussenkomsten betreffen medische kosten, aankoopbonnen voor de supermarkt, buggy’s, kledij, …
Tegen deze achtergrond werd het project AROPA in het leven geroepen.
In 1791 werd Anuta, een van de Salomonseilanden (Polynesië), ontdekt. Het eiland van een kleine 800 meter breed, staat bekend voor zijn gemeenschapsideologie. Een bezoeker wordt er geadop¬teerd in een familie. Het begrip AROPA is een concept voor geven én delen, en kan vertaald worden als “meevoelen, liefde, affectie”. Goederen worden altijd gedeeld zodat iedereen heeft wat hij nodig heeft.

Doneren aan VZW Aropa

Uiteraard is het mogelijk om VZW Aropa financieel te steunen.
Dat kan op volgend rekeningnummer.
VZW Aropa
BE40 0017 0197 8063

 

Onze solidariteit, vooral met de kansarme kinderen, is nu meer dan ooit nodig. Want armoede is en blijft een onrecht!

Graag verwijzen we naar de website www.aropa.be waar je meer informatie over de gerealiseerde tussenkomsten en de geplande fundraising acties kunt vinden.

“Niemand kan vreedzaam doorleven als hij weet dat anderen lijden in armoede en onveiligheid.” Nelson Mandela