Na lange voorbereiding en verschillende multiculturele- en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (16 verenigingen !) was het zondag ll. “D-day”. Een poging om los van geloof, levensbeschouwing, politieke voorkeur, cultuur, seksuele geaardheid, gender, huidskleur, afkomst, met een Vredeswandeling door het centrum bij het ruime publiek een zaadje van universele verdraagzaamheid te planten …

Deze namiddag straalde dan ook een hoog “I Shin den Shin” gehalte uit … een uitdrukking heel eigen aan het Japans Zen-boeddhisme, waartoe de Dojo van Oostende behoort.
Vrij vertaald “van hart/geest tot hart/geest” staat deze term voor het “non-verbaal onderwijs” tussen een Zenleraar en leerling. Ruim genomen staat “I Shin den Shin “ voor de woordloze communicatie: een diep gevoel van wederzijds begrip tussen mensen die éénzelfde weg volgen. Een uitnodiging om als het ware aandachtig te “vertragen” en zich te laten inspireren door fundamentele waarden zoals wederzijds begrip, respect, mededogen, liefdevolle vriendelijkheid …
Na de wandeling werd gezamenlijk een Vredeslied gezongen en vergastte de Ahmadiyya Moslim gemeenschap alle deelnemers op een hapje en een bijhorend drankje.

Met oprechte dank voor de mensen van Vormingplus Oostende-Westhoek voor dit prachtig initiatief !!!

Ook dank aan de mensen van het Politiekorps Oostende, om deze wandeling letterlijk “in goede baan” te leiden.

Gasshō,
Joke