De stad Oostende – Dienst Samenleven – nodigde naar jaarlijkse gewoonte Zen Dojo Oostende uit om deze levensbeschouwing te duiden.

Op zondag 7 mei openden we onze deuren voor het ruime publiek: onder begeleiding van stadsgidsen volgden naast een bezoek aan onze dojo ook het Vrijzinnig Laïciserend Centrum, de Synagoge, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en de Aïsja Moskee, diverse Christelijke gemeenschappen, de Hindoetempel, de Tibetaanse gemeenschap en de Baha’i gemeenschap. Vanuit de deelnemende gemeenschappen groeit duidelijk de behoefte om in de toekomst niet enkel stil te staan bij onderlinge verschillen, maar eerder oog te hebben voor wat ons verbindt. Het lijkt ons dan inderdaad een heel mooi initiatief om  vanuit die raakpunten als interreligieus/levensbeschouwelijk forum de directe samenleving tegemoet te treden. Wij steunen dan ook graag dit initiatief om zo ons steentje bij te dragen tot meer verdraagzaamheid.

Op maandag 8 mei ontvingen we ca.120 tweede en derde graad studenten: een heel divers en boeiend gezelschap om ons samen mee te verdiepen in de inzichten van de historische boeddha en zijn gemeenschap.  Opvallend  voor ons was dat over de jaren heen, de klassen in toenemende mate heel multicultureel samengesteld zijn. Bemoedigend  merkten we op dat dit multicultureel aspect voor de meeste jongeren als heel gewoon wordt ervaren. In die zin voelden we een oprechte interesse voor onze levensbeschouwing. We hadden de indruk dat de leerlingen Zen niet meer interpreteerden als een erfenis  van een vreemd “Oosters” gedachtegoed  maar  open stonden voor tijd- en cultuurloze  inzichten die hun leven kunnen verrijken. In die zin spraken we over het “Westers boeddhisme”. Sommige klassen waagden zich ook aan een korte stille meditatie:  een intens beleefd stiltemoment ; innerlijke rust maar ook algemeen geproest en plezier.
In één woord samen te vatten: ONTSPANNING.