Na gezamenlijk overleg in groep werd beslist om voor het werkjaar 2016 ons budget “Dana” te schenken aan Fernand Maréchal, pastoor in de federatie Zeebrugge.
Hij is één van de drie winnaars van de Prijs voor Mensenrechten 2016.
2016 was een jaar van heel veel conflicten in de wereld met als gevolg een enorme toename van de vluchtelingenstroom naar het Westen. Veel van de vluchtelingen willen naar Groot-Brittanië en zoeken daarom de kust op om de overtocht te wagen. De grote kampen in Calais en Duinkerke waren daar getuige van ; ook in Zeebrugge komen mensen met deze bedoeling aan.
Fernand stelde, ondanks verzet, de Stella Mariskerk open als slaapgelegenheid voor vluchtelingen die in het Havengebied van Zeebrugge belanden. Daarnaast voorzien hij en zijn team vrijwilligers voedsel, de mogelijkheid om te douchen en nodige materiële en administratieve hulp.

De vluchtelingenstroom in Zeebrugge neemt niet dezelfde proporties aan als in Noord-Frankrijk, maar dagelijks worden er toch ca. 40 transmigranten opgevangen.

Bijkomende steun blijft dan ook welkom !

Wie dat wil kan een storting doen op rekeningnummer BE90 7506 0173 6632 op naam van Maréchal Fernand.

In naam van hem en zijn vrijwilligers willen we alvast bedanken voor de steun!