Vrijgevigheid is één van de zes deugden (paramita’s) die o.a. in het zen-boeddhisme worden beoefend. Deze kwaliteit stimuleert het gevoel van eenheid met alle andere wezens in de naaste of minder naaste omgeving. Eigenlijk stelt het beoefenen van dana ons in staat die eenheid te voelen. Die eenheid of onderlinge afhankelijkheid is er ! Alleen, als we egoïstisch zijn voelen we die eenheid niet en zitten we opgesloten in een geïsoleerd zelf-gevoel, met bijhorende zelfverdediging en stress. Ze uit zich niet alleen op financieel vlak. Ook als we iemand aandacht, liefde geven zijn we “vrijgevig”. Het geïsoleerde zelf-gevoel maakt dan plaats voor een gevoel van verbondenheid. In plaats van de stress komt rustig vertrouwen.

Als verantwoordelijken van de dojo vragen wij voor ons zelf geen vergoeding. De financiële bijdrage die de mensen wekelijks geven dient om de werkingskosten van de dojo te financieren : huur, website, verzekering, flyers enz.

Onze Dojo is op dit vlak zelfbedruipend, tenminste dat proberen we.

Wij zijn evenmin uit op winst, m.a.w. wat we kunnen missen bovenop onze noodzakelijke werkingskosten, schenken we graag aan een goed doel.

In 2015 steunden wij de Oostendse Greet Maya en haar man Tsering,  die wonen in Nepal.

Nepal werd in 2015 getroffen door een zware aardbeving. In samenspraak met de groep besloten we hun hulpproject “AKU Creations & friends for Earthquake Nepal” te steunen.

In 2016 boden wij financiële steun aan priester Fernand Marechal (meer info).

In 2018 werd een schenking gedaan aan de vzw Aropa (meer info).