Omwille van de Corona-maatregelen werd deze activiteit geannuleerd!!