Vanaf 01 juli 2018 stopt Zen Dojo Oostende met de wekelijkse meditatie op woensdagavond “zazen”. Wij blijven wél actief als Dojo. Zó blijven wij o.a. meewerken aan het inter-levensbeschouwelijk project van de Stad Oostende. Ook op andere vlakken zal Zen Dojo Oostende zich blijven engageren.

Na een 9-tal jaar de geijkte weg te hebben bewandeld, hebben we het gevoel dat het tijd is om even te bezinnen over de beste formule waarop wij onze zen-praktijk, de Dharma kunnen delen met anderen.

Blijf – zo je dat wenst – onze website en de Facebook-pagina volgen. We houden je op de hoogte van onze activiteiten en deze van zuster-dojo’s.

Wij danken van harte alle mensen die in de voorbije jaren samen met ons wekelijks hebben gemediteerd. Het was hartverwarmend.

Gassho.

Joke en Luc