In alle dojo’s worden de regels gerespecteerd. Maar hoe vaak je zazen komt doen is volledig vrij en zonder verplichting. Zo komen er veel mensen sporadisch naar een dojo zonder dat we hen om verantwoording vragen. Iedereen beslist zelf hoe hij het onderricht integreert in zijn dagelijks leven. De beperkte financiële bijdrage wordt vooraf meegedeeld.
Het belangrijkste punt is dat we de geest van het boeddhisme in alle zazen’s opnemen. Het gaat er elke keer om intuïtief en geleidelijk, maar vooral persoonlijk je eigen Boeddhanatuur terug te vinden.
De verantwoordelijke van de dojo waar je beoefent, geeft je alle nuttige inlichtingen. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Zazen kun je op iedere leeftijd beoefenen en je kunt er op ieder moment aan beginnen.