Zen is een school van het Boeddhisme van het “grote voertuig”, het “Mahayana”, waarin het accent op het universele mededogen ligt. Het ontstond in India en ging via China, onder de benaming “ch’an” naar Japan, waar het Zen genoemd werd. Ondanks de verschillende culturele invloeden en aanpassingen blijft het meest typische van deze school de nadruk die wordt gelegd op de beoefening van zittende meditatie, “zazen”, op de terugkeer naar de bron van het ontwaken van de Boeddha, de kern van alle onderrichtingen.