Goeie middag iedereen,

Het schijnbaar onnodig maar aanhoudend hamster-gedrag tijdens deze Corona-crisis dat ten koste gaat van anderen, motiveerde mij om volgend extract uit een tekst van Zenmeester Patrick Pargnien op de facebook-pagina van de dojo te plaatsen : https://www.facebook.com/zenoostende/

Voor diegenen die geen gebruik maken van sociale media volgt de tekst hierna.

Zorg goed voor jullie zelf en jullie omgeving,

?

Joke

“De grote meerderheid onder ons leeft door middel van de reactieve (geconditioneerde) geest, waarin de geconditioneerde reflex opkomt om zich te identificeren aan de gedachten, denkbeelden, de gewaarwordingen en de emoties op een manier die we haast mechanisch kunnen noemen. Wanneer we fundamenteel geleid worden door deze geest, reageren we tegenover gebeurtenissen en omstandigheden op basis van onze voorbije ervaringen, door er ons ofwel aan vast te haken of er ons tegen te verzetten. Hierdoor verwijderen we ons van wat is.

Door de beoefening van volledig aanwezig zijn, nemen we afstand van deze geest en er komt ruimte vrij voor de creatieve geest. Deze geest is niet gekleurd door vroegere ervaringen en zo kunnen we een passend antwoord geven op de huidige situatie.

Het laat ook toe ons te realiseren dat deze fenomenen NIET de totaliteit uitmaken. Dat ze geen vorm zijn met een vaste permanente identiteit.

Doordat we deze beoefening regelmatig verder zetten, zal dit bewustzijn zich in ons dagelijks leven vestigen. De verschillende fenomenen zullen meer en meer opgevat worden als weerkaatsingen in de spiegel waarmee we ons steeds minder zullen identificeren.

Zelfs indien dit paradoxaal kan lijken, is het precies op dat moment dat we ieder ogenblik van ons leven intens beleven. Iets is radicaal veranderd. We hechten er ons minder aan en zijn dus vrijer.

Deze wijziging van houding tegenover ervaringen en omstandigheden die ons leven bepalen, doet een vreugde ontluiken, een geluk en rust, een afwezigheid van angst, die van geen enkele voorwaarde afhangt.”